Villkor

Du måste följa reglerna för annonsering för att kunna annonsera på FindOnNet.
FindOnNet förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder tjänsterna i strid med användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.
Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler.
Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Företagsannonsörer åter sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och
prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Publiceringstid:
När annonsen har godkänts publiceras på webbplatsen för den tiden som du har valt. Du som användare måste ta bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när du sålt det som du har annonserat för att minimera antalet inaktuella annonser
på webbplatsen.

Granskning och kontroll av annonser och användare:
FindOnNet förbehåller sig rätten att kontrollera samtliga annonser och att avvisa en annons på grund av att den bryter mot de Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot FindOnNet´s principer.

FindOnNet´s meddelandetjänst:
1. Det är inte tillåtet att hota eller trakassera.
2. Det är inte tillåtet att använda FindOnNet´s meddelandetjänst för att utföra olaglig, vilseledande eller skadlig handling.
3. Det är inte tillåtet att missbruka FindOnNet´s meddelandetjänst, t.ex. genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.
FindOnNet kommer att ta bort meddelanden med otillåtet innehåll och som strider mot våra Användarvillkor.
FindOnNet förbehåller sig rätten att stänga av en användare som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.

Återbetalning och tillgodo:
Du får återbetalning vid vissa tekniska problem eller felaktiga betalningar.
Missbruk, manipulering eller användande av tjänsterna i strid mot FindOnNet´s regler ger inte rätt till återbetalning.

Olagliga varor:
Nedanstående är några exemplar på olagliga varor som inte är tillåtna att annonseras enligt svensk lag.
1. Alkohol, narkotika och tobak
2. Olagliga vapen t.ex. automatvapen, stiletter och batonger
3. Läkemedel
4. Produkter för trådlös överföring på 1, 2-GHz-bandet
5. Vissa kemiska preparat t.ex. kvicksilver
6. Människodelar
7. Hittelön eller ersättning för anskaffande av bostad
8. Laservarnare
9. Aktier (affärsöverlåtelser tillåtna)
10. Förfalskade mynt och sedlar

Otillåtna varor och tjänster:
Nedanstående är några exemplar på otillåtna varor och tjänster:
1. Hälsa eller skönhetspreparat (parfymer undantaget)
2. Osmakliga vapen
3. Begagnade underkläder
4. Registreringspapper
5. Parkeringstillstånd
6. Linser (när dessa säljs av privatperson)
7. Pornografi och sexleksaker
8. E-Postadresser
9. Medlemskap på hemsidor
10. Telefonnummer (dock får abonnemang överlåtas i samband med telefonförsäljning)
11- Egna radio- eller TV-inspelningar
12. Stötande propaganda (samlarföremål från andra världskriget är dock som regel tillåtet)
13. Franchiseverksamheter
14. Produkter för att låsa upp mobiltelefoner
15. Replikor av olagliga vapen
16. Vissa matvaror t.ex. störkaviar
17. Produkter som är avsedda för att undvika / försvåra uttagande av trängselskatt
18. Laserpekare som överstiger 5 mw och samtliga laserpekare med grön laser
19. Affärsöverlåtelser av företag eller verksamheter utanför Norden eller EU

Tjänster:
1. Barnpassning (tillfälligt såväl som långvarigt, t.ex. dagmamma)
2. Mäklartjänster
3. SMS-tjänster
4. Söka anställning
5. Tatuering (när denna tjänst utförs av privatperson)